Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Κηφισιάς

Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα της εκκλησίας μας.
Η παρουσία μας στο διαδίκτυο έχει σαν στόχο να βοηθήσει μέσα από τις δυνατότητες επικοινωνίας που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στην αποστολή της εκκλησίας που συνοψίζεται στο παρακάτω τετράπτυχο:


ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ - ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΙΣΤΩΝ
ΣΥΜΠΟΝΙΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ

Η εκκλησία

Συναθροίσεις

  • ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:00 - 13:00 Κήρυγμα Ευαγγελίου
  • ΔΕΥΤΕΡΑ: 20:30 - 21:30 Κήρυγμα Ευαγγελίου
  • ΠΕΜΠΤΗ: 20:30 - 21:30 Κήρυγμα Ευαγγελίου
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 20:30 - 21:30 Κήρυγμα Ευαγγελίου

Επικοινωνία

Τηλ: 2106253095

Πρόσβαση

Τι πιστεύουμε

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Λέγεται Ελευθέρα γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.
Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως όπως το θέσπισαν οι 318 Πατέρες, για να ξεχωρίσουν τις αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί το Λόγο του Θεού.
Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος (Β' Τιμοθέου γ:16).
Λέγετε της Πεντηκοστής γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμη εξ' ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.
Ο αρχηγός είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν θεωρούνται δούλοι Του.