Εδάφια από Παλαιά και Καινή Διαθήκη

messages

ΕΔΑΦΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

(τα έγγραφα είναι σε μορφή word και περιέχουν 450 εδάφια)

 

 

Οδηγίες Χρήσεως     
    α) Εκτυπώστε το έγγραφο     
    β) Κόψτε τα περιγράμματα     
    γ) Τυλίξτε κυλινδρικά τα χαρτάκια
    δ) Βάλτε τα μέσα σε ένα κουτί     
    (τραβήξτε ένα κάθε φορά για να πάρετε ένα μήνυμα από την Αγία Γραφή)