Witamy na stronie internetowej Kościoła Apostolskiego Bezpłatne Pięćdziesiątnicy Kifissia

Zapraszamy na naszą stronę kościoła. Nasza obecność w Internecie ma na celu pomóc w naszych możliwościach komunikacyjnych oferowanych przez nowoczesne technologie, misja Kościoła jest podsumować w następujących czterech zasadach:
 
Ewangelizacja dusz
Cześć w BOGA
Trasy NAUCZANIA
Współczucie - POMOC BROTHERS

«Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;
 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.»  Mattheos 28:18-20

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie; Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym;"

Mateusza 11:28-29