Αν έρχεσαι για πρώτη φορά

 

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά δόγματα της πίστης που τηρεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής.

1. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι  Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και φανερώνει το σωτήριο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. 

2. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι  Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός: (Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος).

3. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή Του. 

4. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ...ότι ο άνθρωπος πλασμένος καθ' ομοίωση και εικόνα Θεού, αμάρτησε με την παρακοή του, εισάγοντας την αμαρτία και κατ' επέκταση το θάνατο στον κόσμο

5. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό μέσα από την Σωτηρία (αναγέννηση) που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως σε Αυτόν.

6.  ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ... τα δύο βασικά διατάγματα του Ιησού Χριστού: 

     (1) Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό.

     (2) Θεία κοινωνία

7. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας, με σημείο αναγνώρισης τις ξένες γλώσσες.

8. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ...  ότι η εκκλησία έχει σκοπό να φανερώσει τον  Ιησού Χριστό στους ανθρώπους.

9. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι ο Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο και σήμερα.    

10.ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στην Αρπαγή της Εκκλησίας πριν από την έλευση του αντιχρίστου.

11.ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στην εφταετία του αντιχρίστου.

12.ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στη Δευτέρα Έλευση του Ιησού Χριστού.

13. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στην Τελική Κρίση, κατά την οποία ο Θεός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς.