Παιδική Γωνιά

Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού

και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση. Παρ. κβ' 6

 

 

Αποτελείται από παιδάκια δύο εώς τεσσάρων ετών.

Οι υπεύθυνοι φροντίζουν να τα μαθαίνουν πράγματα από το Λόγο του Θεού μέσα από ιστορίες της Γραφής, ζωγραφιές, χειροτεχνίες, ύμνους και παιχνίδια.

Αυτό γίνεται κάθε Κυριακή μεσημέρι στο χώρο της εκκλησίας 14:00-15:30.