Μεγάλη Νεολαία

Μηδεὶς ἄς μή καταφρονῇ τὴν νεότητά σου, ἀλλὰ γίνου τύπος τῶν πιστῶν εἰς λόγον,

εἰς συναναστροφήν, εἰς ἀγάπην, εἰς πνεῦμα, εἰς πίστιν, εἰς καθαρότητα.  Α' Τιμ. δ' 12

 

Αποτελείται από νέους και νέες από 18 χρονών και πάνω.

Οι συναντήσεις της μεγάλης νεολαίας γίνονται κάθε Σάββατο 20:00-22:00 και Κυριακή 20:00-22:00, και περιλαμβάνουν ψαλμωδία, μελέτη του Λόγου πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, συζήτηση και επίλυση αποριών και τέλος κοινωνία μετ’ αλλήλων.

Ακόμη, προγραμματίζονται από τους υπευθύνους εκδρομές, ευαγγελιστικές εξορμήσεις και επισκέψεις σε κάποια άλλη εκκλησία.