Κυριακά δημοτικού

Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά

διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Λουκ. ιη' 16

 

Χωρίζεται σε τρεις τάξεις.

  • Η πρώτη τάξη αποτελείται από παιδιά προνηπίου, νηπίου και πρώτης δημοτικού.
  • Η δεύτερη τάξη αποτελείται από παιδιά δευτέρας εώς τετάρτης δημοτικού.
  • Η τρίτη τάξη αποτελείται από παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού.

Οι συναντήσεις της γίνονται κάθε δεύτερο Σάββατο 18:00-20:00 και κάθε Κυριακή 14:00-15:30 και έχουν διάφορες δραστηριότητες.

Τα Σάββατα έχουν ψαλμωδία, μελέτη του Λόγου, συζήτηση για διάφορα θέματα, κοινωνία μετ’ αλλήλων, χειροτεχνίες, παιχνίδια κι εκδρομές.

Τις Κυριακές έχουν μελέτη του Λόγου και προσευχή.