Αλυσίδα Προσευχής 7 εβδομάδων

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἐπλησίασε. Φρονίμως λοιπὸν διάγετε καὶ ἀγρυπνεῖτε εἰς τὰς προσευχάς. Α' Πετ. δ' 7

Η εκκλησία μας ξεκίνησε αλυσίδα προσευχής από τις 9/1/2016 για 7 εβδομάδες.