Η εκκλησία έχει συνέχεια προσευχές και συχνά νηστείες, οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό.

Προσευχές γίνονται κάθε μέρα που η εκκλησία έχει λειτουργία (Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή) και Τετάρτη, αλλά μπορεί να προγραμματιστεί και αλυσίδα προσευχής, κατά την οποία υπάρχει ακατάπαυστη προσευχή για κάποιες μέρες με τη συμμετοχή όλης της εκκλησίας.

Οι νηστείες στην εκκλησία γίνονται συνήθως για κάποιο συγκεκριμένο θέμα κι επίσης μπορεί να προγραμματιστεί και αλυσίδα νηστείας, σε συνδυασμό με προσευχή. Κατά τη διάρκεια της νηστείας ο άνθρωπος δεν πρέπει να φάει τίποτα, όπως αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή.

Τίτλος
Αλυσίδα Προσευχής 7 εβδομάδων