Σήμερα, Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

η αδελφή Χριστιάννα πήρε σταθερή απόφαση

να ακολουθήσει το Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.