Σήμερα, Κυριακή 1 Μαΐου 2016

η αδελφή Αγάπη πήρε σταθερή απόφαση

να ακολουθήσει το Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.