Σήμερα, Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

η αδελφή Βασιλική αποφάσισε να δώσει

την καρδιά της στο Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.