Σήμερα, Κυριακή 29 Μαΐου 2016

ο αδελφός Κυριάκος πήρε σταθερή απόφαση

να ακολουθήσει το Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.