Σήμερα, Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

ο αδελφός Ηλίας πήρε σταθερή απόφαση

να ακολουθήσει το Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.