Σήμερα, Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

ο αδελφός Άγγελος αποφάσισε να δώσει

την καρδιά του στο Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.