Σήμερα, Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

ο αδελφός Βαγγέλης αποφάσισε να δώσει

την καρδιά του στο Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.