Σήμερα, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

ο αδελφός Ιάκωβος αποφάσισε να δώσει

την καρδιά του στο Χριστό και να βαπτιστεί στο νερό.