Σήμερα, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

ο αδελφός Γιάννης πήρε σταθερή απόφαση

να ακολουθήσει το Χριστό και βαπτίστηκε στο νερό.