«Ἔφερον δὲ πρὸς αὐτὸν καὶ τὰ βρέφη, διὰ νὰ ἐγγίζῃ αὐτά». Λουκ. ιη’ 15

Η αφιέρωση των βρεφών δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική λατρεία, καθώς οι γονείς τα αφιερώνουν στο Θεό ενώπιον της εκκλησίας. Ουσιαστικά, γίνεται εκζήτηση βοηθείας των γονιών από το Θεό, ώστε Εκείνος να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους, αλλά και να τα διαφυλάξει από κάθε κακό, διότι εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τη βοήθειά Του.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.