Συμμελέτες

Η εκκλησία μας έχει συμμελέτες δύο φορές την εβδομάδα,

1. την Κυριακή 16:00 - 19:00 και

2. την Τρίτη 20:00 - 22:00.

Οι συμμελέτες αυτές γίνονται με στόχο τη διδαχή του Λόγου του Θεού, καθώς και την επίλυση αποριών.

Συμμετέχουν αδέλφια κάθε ηλικίας και με την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων πρεσβυτέρων γίνεται ανάλυση κάποιου βιβλίου ή χωρίου της Αγίας Γραφής.