Τρίτη Ηλικία

Η εκκλησία μας έχει οργανώσει μια ομάδα υπηρεσίας για την τρίτη ηλικία, η οποία κανονίζει συναντήσεις μία φορά το μήνα.

Στις συναντήσεις αυτές κάποιος υπεύθυνος φέρνει ένα μήνυμα μέσα από το Λόγο του Θεού, υπάρχει ψαλμωδία, συζήτηση, επικοινωνία και κοινωνία αγάπης μεταξύ των ηλικιωμένων.

Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι όσοι είναι μόνοι τους να έχουν επικοινωνία με άτομα της ίδιας ηλικίας και να μοιράζονται εμπειρίες δοξάζοντας το όνομα του Θεού.

Ακόμη, διοργανώνονται εκδρομές σε διάφορα μέρη, κατά τις οποίες πραγματοποιούνται επισκέψεις και σε άλλες εκκλησίες.