Κοινωνίες αγάπης

Κάθε Κυριακή μετά την πρωινή λατρεία συντρώγουν όλοι μαζί οι πιστοί της εκκλησίας και γίνεται μια ευλογημένη κοινωνία. Χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις μας, σερβίρονται ωραία γεύματα και όλοι οι πιστοί που έχουν παρευρεθεί στην πρωινή λατρεία συντρώγουν. Για τον λόγο αυτό η εκκλησία χρησιμοποιεί μια αίθουσα (κατώι) από βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο του κτιρίου της εκκλησίας με χωρητικότητα 400 ατόμων.

Όπως είναι γνωστό ένα από τα χαρακτηριστικά της πρώτης εκκλησίας ήταν η κοινωνία μετ’ αλλήλων. Αυτή η ευλογημένη παράδοση που έχει δημιουργήσει η εκκλησία μας εντάσσεται στον σκοπό αυτό, αφού κατά την διάρκεια του γεύματος συσφίγγονται οι σχέσεις μεταξύ των πιστών. Ας σημειωθεί ότι μετά το γεύμα οι αδελφοί συζητούν μεταξύ τους διάφορα θέματα, ή ψάλλουν όλοι μαζί προς τον Κύριο, και έτσι περνάει ένα ευλογημένο μεσημέρι Κυριακής.


Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί. Ψαλμ. ρλγ' 1