Βοήθειες ρουχισμού

royxismos

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής είναι η συμπόνια και βοήθεια προς τους αδελφούς που έχουν ανάγκη. Από τις πρώτες αποστολικές μέρες η μοναδική συμβουλή των αποστόλων και μαθητών του Ιησού προς τον απόστολο Παύλο ήταν: να προσέχετε τους φτωχούς.

Η εκκλησία έχει σε πρώτη θέση την ένδυση των αδελφών. Για τον λόγο αυτό έχει οργανώσει ομάδα ρουχισμού, όπου αδελφοί που έχουν την δυνατότητα δίνουν ρούχα που δεν χρειάζονται, πάντα σε άριστη κατάσταση, είτε από το περίσσευμά τους, είτε από το υστέρημά τους, και η ομάδα ρουχισμού μοιράζει αυτά σε αδελφούς που δεν έχουν να ενδυθούν.

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας χώρος ιματιοθήκης, κατάλληλα διαμορφωμένος, στην εκκλησία μας όπου παρατίθενται τα ρούχα και καθένας που έχει ανάγκη μπορεί να δοκιμάζει το νούμερό του και να φορά την κατάλληλη ενδυμασία.

Η Ελλάδα το διάστημα αυτό περνάει μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης. Είναι γνωστό πως η κρίση αυτή έχει μεγάλες επιπτώσεις στην αύξηση ανεργίας στην χώρα μας. Αυτό έχει επηρεάσει και τους πιστούς της εκκλησίας μας.

Υπάρχει πάντα μια ανοιχτή πρόσκληση για όσους βάλει ο Θεός στην καρδιά τους να φέρνουν ρούχα τα οποία θα μοιραστούν στους φτωχούς.

  


Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν: Εν σοι λείπει, ύπαγε, πώλησον όσα έχεις και δος εις τους πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ, και ελθέ, ακολούθει μοι, σηκώσας τον σταυρόν.       Μαρκ. ι' 21